Meme Estetiği Nedir ?

Meme Estetiği Doğuştan, zamanla, gelişimsel ve ameliyat-kaza gibi nedenlerle bütünlüğünü, biçimini, orjinalliğini, estetik-cinsel değerini kaybeden memelere düzeltme, kaldırma, toparlama, küçültme, simetri sağlama, asma, dikleştirme, belirginleştirme ve büyütme işlemleri ile şekillendirme yapılır.

Tek başına bir memeye, ve her ikisine, doğum sonrası orta yaşlı bir kadına olduğu kadar bir adölasana ve herhangi bir yaşta meme kanseri nedeniyle memeleri alınmış bir kişiye de sayılan meme ameliyatlarından biri uygulanabilir.

Meme; duyusal, hormonsal, sosyal, cinsel, psikolojik ve anatomik değeri olan bir organdır. Anatomik ve estetik kaybı kişide eksiklik ve özgüven eksikliği oluşturur.

meme-diklestirme-page

Meme Estetiği Hakkında

Bütüncül olarak değerlendirildiğinde, memeye yaklaşırken bir cerrahın çözüme yönelik tüm seçenekleri uygulayabilecek bir donanıma sahip olması ve hastası için bunlar arasından en uygun tekniği belirlemesi çok önemlidir. Memeler estetik olarak; omuz kavisi, boyun, karın ve göbek bölgesinin nerede, nasıl ve ne durumda olduğu dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Ameliyat sonrası duyu-his kalitesi, emzirme, simetri, kalıcı estetik sonuç ve az iz her zaman dikkate alınması gereken noktalardır. Günümüzde, erkeklerde meme büyüklüğü yağ çekme ile, bazı kadınlarda ise belirsiz memeler yağ enjeksiyonları ile kısa sürede şekillendirilmektedir.

Ekibimizce kanser sonrası alınan memelerin (meme başı ve areola ile) anında veya sonradan, silikon implant veya otojen dokularla onarımı rutin olarak yapılmaktadır. Sizin için önemli ve öncelikli olan; yeterli cerrahi tecrübe, akademik disiplin ve yaklaşım, teknik ekip ve hijyen-güvenlik koşullarının sağlanması ve elbette zamanlamadır.

İz, Asimetri, Şekil bozukluğu, Yetersiz tedavi, Kısa sürede eski hale dönme, İyileşme sürecinin uzun sürmesi, Duyu-doku kaybı gibi nedenlere bağlı hasta tatminsizliği görülebilmektedir. Gelişen cerrahi tekniklerin yaygınlaşmasıyla artık meme katlantı yerinde, uzun iz bırakan operasyonlar sadece sınırlı sayıdaki hastalarda uygulanmaktadır.